Responsiva hemsidor

Responsiva hemsidor betyder att hemsidans layout kan förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har. Det innebär att besökare kan se samma webbplats från exempelvis en mobiltelefon, en läs/surfplatta eller en persondator utan att behöva scrolla och zooma så mycket som hade krävts vid traditionell webbdesign. Alla webbplatser vi producerar idag har responsiv design.